Presentaties

Als specialisten worden wij geregeld gevraagd naar de (on)mogelijkheden bij de digitale erfenis, online nalatenschap en dierbare data waar nabestaanden mee te maken krijgen.

Want wat blijft er on- en offline achter als je komt te overlijden en wat is daarvoor wettelijk eigenlijk geregeld?
Hoe ga je als nabestaande om met onbekende gebruikersnamen en wachtwoorden van jouw dierbare, noodzakelijk voor de afwikkeling van zaken of toegang tot gegevens in de cloud? Hoe kan je (en mag het?) in een telefoon komen met een onbekende toestelcode? En hoe voorkom je identiteitsfraude als iemand is overleden?

Met herkenbare praktijkvoorbeelden, handige tips voor nabestaanden en mogelijkheden om zelf dierbare data veilig te stellen.

Gastlessen

Wij verzorgen gastlessen tijdens opleidingen en vakdagen voor professionals, werkzaam in de uitvaart(gerelateerde) branche. Hierbij wordt dieper ingegaan op toepassingen, technieken en mogelijkheden waar je op digitaal gebied mee te maken kan krijgen aan de hand van recente praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar juridische kaders.

Ook wordt uitgebreid aandacht besteedt aan het veilig (laten) stellen van dierbare gegevens maar ook de digitale onderzoeksmogelijkheden bij (twijfel na) overlijden of suïcide.

Verder worden diverse handreikingen gedaan in de discussie over het al dan niet zelf gebruiken van social media, websites en nieuwe ontwikkelingen waar je als (uitvaart)ondernemer gebruik van zou kunnen maken.