Presentaties

Ook weten wat er online achter blijft als je komt te overlijden? Hoe zit het met onbekende wachtwoorden van jouw dierbare en zijn er  mogelijkheden om in een mobiele telefoon zonder toestelcode te komen? Hoe voorkom je identiteitsfraude van iemand die is overleden en wat is daarvoor wettelijk eigenlijk geregeld?

Wij verzorgen landelijk een unieke presentatie over de digitale erfenis, bewustwording van de online nalatenschap en de (on)toegankelijkheid van dierbare data waar nabestaanden mee te maken krijgen. Met waardevolle inzichten, juridische complicaties, praktische tips en alle mogelijkheden om (zelf) dierbare data veilig te stellen.

Gastlessen

Wij verzorgen gastlessen tijdens opleidingen en vakdagen voor professionals, werkzaam in de erfrecht-, (na)zorg- en uitvaart(gerelateerde) branche. Hierbij wordt dieper ingegaan op toepassingen, technieken en mogelijkheden waar je op digitaal gebied mee te maken kan krijgen aan de hand van recente praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar juridische kaders.

Er wordt uitgebreid aandacht besteedt aan het veilig (laten) stellen van dierbare gegevens maar ook de digitale onderzoeksmogelijkheden bij (twijfel na) overlijden of suïcide. Verder worden diverse handreikingen gedaan in de discussie over hoe om te gaan met (on)gewenste uitingen op bijvoorbeeld social media en nieuwe, technologische ontwikkelingen die je als ondernemer in deze sector in zou kunnen zetten.