Datavernietiging

Vaak krijgen wij na presentaties en gastlessen over de digitale erfenis (en wat er allemaal aan apparatuur overblijft) de vraag hoe je nou het best gegevens kunt verwijderen en oude of defecte hardware moet vernietigen zodat er ook écht geen (persoons)gegevens meer vanaf te halen zijn.
Windows 10 opnieuw installeren of het formatteren van de harde schijf is echt niet voldoende. Maar ook een harde schijf of telefoon in het water gooien is helaas echt niet voldoende en kan identiteitsfraude tot gevolg hebben. Wij werken dan ook veel samen met  boedelafwikkeling- en woningontruimingspecialisten.

Je kunt natuurlijk proberen alles zelf fysiek te vernietigen door gegevensdragers uit elkaar te halen en er met een hamer op te gaan slaan. Softwarematig is ook een oplossing door de gegevensdrager zogenaamd te ‘wipen’. Met speciale software overschrijf je daarmee geheel of gedeeltelijk de originele data met een (willekeurige) reeks tekens. 
Gaat het om echt vertrouwelijke (bedrijfs)data dan gelden er soms zeer strenge voorschriften en kun je de opslagmedia door ons ISO-gecertificeerd laten vernietigen. Dit zijn onze mogelijkheden:

Hergebruik of schenken

Na ontvangst zorgen wij kosteloos en met specialistische apparatuur dat (persoons)gegevens niet meer beschikbaar zijn. De apparatuur en restanten worden hergebruikt of schenken wij aan een goed doel of instantie.

Vernietigen

Na ontvangst zorgen wij met specialistische apparatuur dat er geen (persoons)gegevens meer beschikbaar zijn.
De apparatuur wordt volledig fysiek vernietigd en is op geen enkele wijze meer te gebruiken.

Vernietigen & certificering

Vernietiging via shredder tot deeltjes van 300 mm2 oppervlakte, inclusief certificering.
Vernietigingsklasse C – European Association for Data Media Security. Voor zeer gevoelige data zoals van banken, overheidsloketten en financiële instellingen.