Digitale Nazorg – zorg voor dierbare data

Met ervaring in de forensische, digitale opsporing en bekend met vrijwel alle technische (on)mogelijkheden, ondersteunen wij rechtmatige eigenaren en nabestaanden op digitaal gebied. Met Digitale Nazorg helpen wij jou bij het

  • toegankelijk maken van telefoons en computers met een defect of waarvan de code onbekend is
  • herstellen van data bij vanaf niet meer leesbare of beschadigde harde schijven, USB-sticks en geheugenkaarten
  • digitaliseren van oude gegevensdragers waar dierbaar foto-, video- of beeldmateriaal op staat
  • voorkomen van identiteitsfraude door computers, telefoons en harde schijven met persoonlijke gegevens gecertificeerd te vernietigen
  • het volledig onderzoeken van apparatuur wanneer er vragen zijn na een overlijden of (twijfel) bij zelfdoding

Met moderne technieken en onze specialistische kennis, kan jij hiermee weer beschikken over gegevens op ontoegankelijke of defecte hardware voor mooie en persoonlijke herinneringen of noodzakelijke informatie. En kunnen wij het niet? Dan is het technisch (nog) niet mogelijk.

“Winnaar International Funeral Award 2015 – Categorie: Uitvaart dienstverlening”

Computer & laptop

Toegankelijk maken en veiligstellen van data bij (fysiek) defect of onbekend wachtwoord.

Lees meer

Telefoon & tablet

Inhoud veiligstellen bij technisch defect en soms bij onbekende toestelcode.

Lees meer

Harde schijf

Dierbare data veiligstellen van defecte, in- of externe harde schijf.

Lees meer

“Innovatieve en technische oplossingen voor het inzichtelijk en toegankelijk maken van dierbare data”

USB- of geheugenkaart

Dataherstel bij een beschadigde, gebroken of niet meer herkend flashgeheugen.

Lees meer

WhatsApp

WhatsApp-chats selecteren en bewaren in e-book of fysiek drukwerk zoals te zien op telefoon.

Lees meer

Digitaliseren

Voor het digitaal omzetten en bewaren van al jouw oude, analoge herinneringen.

Lees meer

“Met ervaring in de forensische, digitale opsporing weten wij ook wat er (nog) niet kan.”

Vragen na overlijden

Mogelijke antwoorden op vragen na een overlijden of bij (twijfel aan) zelfdoding.

Lees meer

Datavernietiging

Voor hergebruik of vernietiging van hardware en voorkomen identiteitsfraude.

Lees meer

Presentatie of gastles

Moderne presentatie over de digitale erfenis, online nalatenschap en dierbare data.

Lees meer