Ethereum is net als Bitcoin virtueel geld. Ethereum heeft veel weg van Bitcoin, maar is niet precies hetzelfde. Bitcoin was er als eerste (sinds 2009), en maakt gebruik van een netwerk van computers dat blockchain wordt genoemd om van de ene eigenaar naar de andere te kunnen worden verzonden. Ethereum, dat sinds 2013 bestaat, werkt volgens hetzelfde principe. De technologie erachter is echter iets geavanceerder, maar voor dit artikel doet dat niet zo ter zake. Net zoals bitcoin een virtuele munt is, is ethereum (kortweg: ether) dat ook. Zoals in de fysieke wereld de dollar en de euro verschillende munten zijn, zijn bitcoin en ethereum dat in de cryptowereld.

Er gaat veel geld om in cryptovaluta. Op de website Coinmarketcap.com kun je de actuele waarde van cryptovaluta zien. Ethereum is op moment van schrijven de derde munt, met een totale waarde van ongeveer 100 miljard dollar.

Maar wat nu als iemand met cryptovaluta komt te overlijden? Kunnen nabestaanden er dan nog bij? Daar richten wij ons als i-Finish op in een aantal artikelen hierover. Wil je direct weten hoe wij kunnen helpen, scroll dan door naar de laatste alinea. Wil je iets meer weten over hoe dat nou allemaal werkt met ethereum? Lees dan meteen verder.

Hoe herken ik ethereum?

Cryptovaluta bestaan niet in de vorm van briefgeld of munten. Het is virtueel geld waar geen fysieke vorm van bestaat. Het bestaat eigenlijk alleen op het internet. Het is een waarde op een soort bankrekening, maar niet bij een reguliere bank. In plaats van een website of een app waarmee je je bankrekening kunt raadplegen bij een reguliere bank, gebruik je voor cryptovaluta zoals ethereum een digitale portemonnee. Dat kan in de vorm van een app op de mobiele telefoon, een website bij een ethereumhandelaar of zelfs op een soort USB-stick. Vaak is er sprake van een combinatie hiervan. In alle gevallen heb je codes nodig om in te kunnen loggen, en in veel gevallen volstaat het niet om alleen een gebruikersnaam en wachtwoord te weten. Op zich is dat logisch, want je geld wordt niet beschermd door een bank.

Veel mensen die cryptovaluta hebben zorgen daarom voor meerdere beveiligingslagen waar je doorheen moet om bij dat virtuele geld te komen en om het over te kunnen maken. En dat maakt het voor eventuele nabestaanden enorm lastig en soms helaas onmogelijk om bij dat virtuele geld te kunnen. In geval van een paar honderd euro is dat misschien te overzien, maar soms kan het om veel grotere bedragen gaan. En helaas kun je dan niet samen met een notaris aankloppen bij een bank om een erfenis op te eisen. Er is immers geen bank om bij aan te kloppen.

Iemand die cryptovaluta zoals ethereum heeft, heeft in veel gevallen één of meerdere specifieke apps op zijn of haar mobiele telefoon staan. Het loont de moeite om te kijken of er icoontjes op staan met een bitcoin- of ethereumsymbool of een naam waarin ‘ether’, ‘block’, ‘bit’ of ‘coin’ in verwerkt is. Veelgebruikte apps voor ethereum zijn:

  • MyEtherwallet
  • Blockfolio
  • Exodus
  • Jaxx
  • CoinSpace
  • CoinBase

Voor ethereum gebruik je net als bij bitcoin je één of meerdere ‘rekeningnummers’, wat ethereum-adres wordt genoemd. Dat is een willekeurige reeks van letters en cijfers, zoals deze:

0x32Be343B94f860124dC4fEe278FDCBD38C102D88

Het aanmaken van zo’n rekeningnummer is gratis en snel, en elke transactie die met zo’n rekeningnummer wordt gedaan is openbaar. Om anoniemer met Ethereum geld te ontvangen en te verzenden, is het bijna standaard dat apps gebruik maken van tientallen en soms wel honderden ethereum-adressen. De gebruiker merkt hier verder nauwelijks iets van, want je kunt gewoon met die ene app alle handelingen verrichten. Dergelijke apps gebruiken vaak een backupcode om in te kunnen loggen als je geen toegang (meer) hebt tot gebruikersnaam, wachtwoord en eventuele extra beveiligingslagen als ‘tweefactorauthenticatie’. Zo’n backupcode bestaat dan uit een willekeurige reeks Engelse woorden, zoals dit:

Een dergelijke code speelde ook een rol in ons kerstverhaal van 2017 die je [hier] kunt lezen.

Degenen die het nog wat professioneler aanpakken, hebben een apparaatje dat in combinatie met software op de computer werkt. Alleen met dat apparaatje krijg je toegang tot bepaalde cryptovaluta. Uiteraard werken die apparaatjes ook weer met inlogcodes zoals bijvoorbeeld een pincode. Als je dit soort apparaten aantreft, is het redelijk aannemelijk dat het om minimaal een paar honderd euro aan cryptovaluta gaat.

Hoe maak ik ethereum over?

Als je toegang hebt tot de ethers en die wilt overmaken, heb je in elk geval het ethereum-adres nodig waar het geld naartoe moet. Om de transactie te kunnen voltooien, zijn er meerdere computers verspreid over de wereld nodig om de transactie geldig te maken. Daar wordt een klein gedeelte van de overboeking voor gereserveerd, zodat degenen die hun computercapaciteit ter beschikking stellen daarvoor worden beloond. Dit wordt ‘minersfee’ genoemd, of gewoon kortweg: fee. Het overboeken van ethereum is doorgaans goedkoper dan het overboeken van de duurdere bitcoin.

De meeste apps werken nagenoeg hetzelfde zoals in het onderstaande voorbeeld van de app Jaxx. Eerst kies je voor verzenden, vervolgens vul je het ethereum-adres in en de waarde die je wilt overboeken. Daarna klik je op ‘Verzenden’ of ‘Send.

Vervolgens kan het echter nog wel zo zijn, dat de transactie met e-mail of 2-factorautheticatie moet worden bevestigd. Daarvoor heb je dan toegang tot e-mail of mobiel van de rekeninghouder nodig.

Hoe schrijf ik ethereum over naar een gewone bankrekening?

Je kunt met apps als Jaxx (in het voorbeeld hier boven) niet overschrijven naar een gewone bankrekening. Daarvoor moet je gebruikmaken van de diensten zoals Bitrush (zonder account) of diensten als AnyCoinDirect of Coinbase met account. Die diensten betalen je euro’s voor je ethers. De ene dienst vraagt daarvoor meer transactiekosten voor dan de andere, en in veel gevallen kun je geen bedragen onder de 100 euro opnemen.

Als je de website Bitrush gebruikt, ziet zo’n overboekingsopdracht er als volgt uit:

Zodra de gewenste gegevens zijn ingevuld, wordt er informatie getoond om het aantal ethers dat je hebt opgegeven over te boeken naar een specifiek ETH-adres van Bitrush. Die overboeking moet binnen een kwartier binnen zijn. Zodra de overboeking is gedaan en verwerkt, wordt het geld bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer. Houd er rekening mee dat er een ‘minersfee’ wordt ingehouden tijdens het overboeken.

Waar je ook rekening mee moet houden, is dat het gehanteerde tarief van de waarde van ethereum in negatieve zin kan afwijken van de actuele waarde elders. Op de website coingecko.com kun je de actuele waarden van veel cryptovaluta zien in euro. Ten tijde van het maken van het voorbeeld hier boven, was de waarde van 1 ETH bij Bitrush € 793,31. Op de website van Coingecko was de waarde echter € 847,50. Een verschil van niet minder dan € 54,19 per ETH.

i-Finish kan jou helpen!

Als je nog nooit iets met virtuele valuta zoals ethereum hebt gedaan, kan dit allemaal best overweldigend zijn. Zonder i-Finish ben je op jezelf aangewezen om een eventuele erfenis die alleen op het internet bestaat om te zetten in gewone euro’s. Onze experts staan klaar om je te ondersteunen.

Voor het opnemen van ethers is het in bijna alle gevallen nodig om toegang te hebben tot computer, tablet, laptop en/of telefoon van overledene. Daarin zijn wij gespecialiseerd wanneer deze apparatuur defect is en in sommige gevallen zelfs als wachtwoorden of toegangscodes niet beschikbaar zijn. Daarnaast hebben wij deskundigen op het gebied van cryptovaluta. En als e.e.a. moet worden omgezet in euro’s, kunnen wij daar ook bij ondersteunen. In die gevallen uiteraard wel in samenwerking met een notaris, zodat kan worden voldaan aan geldende wet- en regelgeving bij erfrecht. Tot slot kan ook onze nalatenschapscoach helpen met de administratieve afwikkeling. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt!