De prijs van Bitcoin brak een paar jaar geleden record na record. Als je op 1 januari 2017 1 bitcoin (BTC) kocht ter waarde van $1000,- zou je een jaar later (op 1 januari 2018) $15.797,98 aan bitcoin hebben gehad. Dit soort winsten hebben met name in het laatste kwartaal van 2017 ertoe geleid dat veel Nederlanders geld hebben belegd in bitcoins of andere virtuele munten. Medio oktober 2017 is door Kantar TNS geschat dat op dat moment zo’n 135.000 Nederlandse huishoudens cryptovaluta bezaten. Maar wat nu als iemand met cryptovaluta komt te overlijden? Kunnen nabestaanden er dan nog bij?

Enorm lastig om er bij te kunnen
Juridisch gezien heb je als erfgenaam recht op de nalatenschap en dus ook op vermogen als cryptovaluta maar dergelijke valuta bestaan niet in de vorm van briefgeld of munten. Het is virtueel geld waar geen fysieke vorm van bestaat. Het bestaat eigenlijk alleen op het internet. En dat maakt het voor eventuele nabestaanden enorm lastig en soms onmogelijk om bij er bij te kunnen. Helaas kun je niet samen met een notaris aankloppen bij een bank om een erfenis op te eisen; er is immers geen fysieke bank om bij aan te kloppen.

Veel mensen die cryptovaluta bezitten zorgen voor meerdere beveiligingslagen waar je doorheen moet om bij dat virtuele geld te komen en om het over te kunnen maken. zo’n beveiligingslaag is bijvoorbeeld een ‘seed phrase’ oftewel de twaalf of vierentwintig woorden die je moet bewaren als je een wallet aanmaakt. Om toegang te krijgen tot de cryptovaluta in die wallet hebben de erfgenamen wel toegang tot die seed phrase nodig.
Anders ben je als nabestaande dan misschien wel eigenaar geworden van die cryptovaluta, als je de seed phrase niet kent kan je er ook niet over beschikken en kan het volledig verloren gaan.

Nu alvast regelen?
Je kan er voor kiezen om jouw seed phrase op te nemen in een testament of nu al aan iemand te geven maar dat laatste is misschien niet zo’n goed idee. Je zou ook een aantal woorden van de seed phrase kunnen opnemen in je testament en het andere deel aan de executeur geven of je geeft het volledig in depot bij een notaris. Hij of zij kan met deze gegevens een ‘akte van depot’ opstellen die wordt geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Hierdoor zijn de gegevens terug te vinden na het overlijden van de bezitter van cryptovaluta.

Erfbelasting
Over elke erfenis moet zogenaamde erfbelasting betaald worden. Het tarief hangt af van de waarde van de erfenis en jouw relatie met de overledene. je zal dan ook rekening moeten houden met de dagwaarde van de cryptovaluta op dat moment.

Toegang nodig tot computer, telefoon of USB-stick
In 2 afzonderlijke artikelen lichten wij toe hoe je cryptovaluata zoals Bitcoin en Ethereum herkent, hoe je daarmee overboekingen doet en hoe je het eenvoudig kunt omzetten in euro’s.

Voor het opnemen van cryptovaluta is het in bijna alle gevallen nodig om toegang te hebben tot computer, tablet, laptop en/of telefoon van overledene. Daarin zijn wij gespecialiseerd wanneer deze apparatuur defect is en in sommige gevallen zelfs als wachtwoorden of toegangscodes niet beschikbaar zijn. Daarnaast hebben wij deskundigen op het gebied van cryptovaluta. En als e.e.a. moet worden omgezet in euro’s, kunnen wij daar ook bij ondersteunen. In die gevallen uiteraard wel in samenwerking met een notaris, zodat kan worden voldaan aan geldende wet- en regelgeving bij erfrecht. Tot slot kan ook onze nalatenschapscoach helpen met de administratieve afwikkeling. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt!